Tìm kiếm

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

12:00:00   04/08/2017
 Ngày 01/08/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, xây dựng Nghị quyết triển khai hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 – 2022.
Đại hội vinh dự đón đồng chí Đỗ Trần Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong đơn vị. Công đoàn đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và Chính quyền Công ty trong việc vận động, tuyên truyền, ổn định tâm tư của người lao động trong quá trình cổ phần hóa, thuyết phục và động viên người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tích cực tham gia mua cổ phần và cam kết gắn bó lâu dài với đơn vị sau khi cổ phần hóa.
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản như: Tiếp tục triển khai phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước; Tăng cường các nội dung bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, chống các tệ nạn xã hội, tự học tập nâng cao trình độ; Phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động về các lĩnh vực lương, thưởng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú; Phấn đấu để hoạt động công đoàn góp phần quan trọng, là động lực để toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2022. 
  Đồng chí Phùng Thanh Long – Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 khóa mới
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty khóa IV, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty.
Đồng chí Phạm Bình Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa III tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành và tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thay mặt Ban chấp hành khóa IV, đồng chí Phạm Bình Nguyên đã hứa sẽ cùng Ban chấp hành khóa mới nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được nêu ra trong phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ2017 – 2022.