Tìm kiếm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1

   1. Thông tin chung về Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1: - Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 là thành viên thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Công ty được chuyển đổi từ Công ty bột mỳ Vinafood 1, theo quyết định số 4204/QĐ -...