Tìm kiếm

Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 (mã CK BMV) Thông báo nhận cổ tức năm 2022

12:00:00   25/10/2022
Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1.
Mã chứng khoán: BMV.
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/11/2022.
Tỷ lệ thực hiện: 1.29%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 129 đồng).
Ngày thanh toán: 28/11/2022.

Chi tiết như trong file đính kèm./.


NGHỊ QUYẾT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
THÔNG BÁO GỬI SỞ GIAO DỊCH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNGNGHỊ QUYẾT ĐHĐ CĐ 2022.
https://1drv.ms/b/s!AkgcmYzqbN2euAdi0NPEuvfEnB2j?e=Kg8bp9