Tìm kiếm

Thông báo: Chi trả cổ tức bằng tiên năm 2023

12:00:00   03/11/2023
Kính gửi: Quý Cổ đông Công tycổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

THÔNG BÁO: V/v Chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.


 
Công ty Cổ phần cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
2. Tên giao dịch: VNF1FLOUR.JSC
3. Trụ sở chính: Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 02462782448
5. Mã chứng khoán: BMV
6. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
7. Sàn giao dịch: UPCOM
8. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2023
9. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
10. Tỷ lệ thực hiện: 0,27%/ cổ phiếu (tương đương 1,0 cổ phiếu được nhận 27 đồng).
11. Ngày thanh toán:  từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023.
12. Địa điểm thực hiện:
12.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Chi tiết trong file đính kèm.
ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN